ข้อมูลสำหรับคนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2564

ข้อมูลสำหรับคนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2564

31 ต.ค. 2564

1,047 view

ข้อมูลสำหรับคนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย

 UPDATE ล่าสุด

ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2564

 

31102021_REV-มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทย_1_NOV_2021

หมายเหตุ : Thailand Pass จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนที่ https://tp.consular.go.th/ได้วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ดังนั้น สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าไทยก่อนวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ให้ขอ COE ที่ https://coethailand.mfa.go.th (ลงทะเบียนขอ COE ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564) และสามารถใช้ COE ในการเดินทางเข้าประเทศได้

 

1. คนไทยที่เดินทางจากประเทศ/พื้นที่ที่ได้รับการยกเว้นการกักตัว (รวมประเทศกาตาร์) และฉีดวัคซีนครบโดสแล้วก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน จะสามารถเดินทางเข้าไทยได้ทางอากาศโดยไม่ต้องกักตัว บนเงื่อนไขดังนี้

 • พำนักอยู่ในประเทศ/พื้นที่ที่ได้รับการยกเว้นการกักตัวที่ได้รับอนุญาต ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 21 วัน (ยกเว้นกรณีผู้ที่พำนักอยู่ในไทย ซึ่งได้เดินทางจากไทยเข้าประเทศ / พื้นที่ที่ได้รับยกเว้นการกักตัว สามารถใช้สิทธิ์ไม่กักตัวได้ แม้จะอยู่ในประเทศเหล่านี้ไม่ถึง 21 วัน แต่จะต้องไม่ได้แวะหรือไปพำนักที่ประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศดังกล่าวก่อนเดินทางกลับไทย)
 • จองและจ่ายค่าห้องพักที่โรงแรม SHA+ หรือ Alternative Quarantine (AQ) 1 คืน  
 • ต้องใช้ผลตรวจโควิดแบบ RT-PCR อายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนขึ้นเครื่อง
 • คนไทยไม่ต้องใช้ประกันสุขภาพ (แต่ต่างชาติต้องใช้ประกันสุขภาพวงเงินไม่ต่ำกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ)
 • ต้องตรวจโควิด-19 ในวันแรกที่เดินทางถึงไทย และต้องรอที่โรงแรมจนกว่าจะได้รับแจ้งผลตรวจเป็นลบ
 • เมื่อได้รับผลตรวจเป็นลบสามารถเดินทางไปพื้นที่/จังหวัดอื่นได้

 

2. คนไทยที่ไม่ได้เดินทางมาจาก ประเทศ/พื้นที่ที่ได้รับการยกเว้นการกักตัวหรือผู้ที่ไม่ได้อยู่ในประเทศ/พื้นที่ที่ได้รับการยกเว้นการกักตัวต่อเนื่องกันอย่างน้อย 21 วันก่อนเดินทาง แต่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว สามารถเดินทางเข้าไทยทางอากาศได้โดยไม่ต้องกักตัว *แต่* ต้องอยู่เฉพาะภายใต้เงื่อนไขโครงการ Sandbox ดังนี้

 • จองและจ่ายค่าห้องพักที่โรงแรง SHA+ 7 คืน ในพื้นที่ Sandbox 
 • ต้องใช้ผลตรวจโควิดแบบ RT-PCR อายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนขึ้นเครื่อง
 • คนไทยไม่ต้องใช้ประกันสุขภาพ (แต่ต่างชาติต้องใช้ประกันสุขภาพวงเงินไม่ต่ำกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ)
 • ต้องตรวจโควิด-19 ในวันแรกที่เดินทางถึงไทย และตรวจครั้งที่ 2 ในวันที่ 6 หรือ 7
 • เมื่อครบ 7 วันแล้ว จึงจะสามารถเดินทางไปพื้นที่/จังหวัดอื่น ๆ ได้

 

3. คนไทยที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนไม่ครบโดสยังคงต้องกักตัว 10 วัน ที่โรงแรม Alternative Quarantine (AQ) 

 

 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนและเดินทางพร้อมผู้ปกครอง สามารถเข้าไทยได้ตามเงื่อนไขเดียวกันกับผู้ปกครอง
 • จะยกเลิกระบบการลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรอง COE ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป โดยจะใช้ระบบใหม่คือ Thailand Pass ซึ่งจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง ที่ https://tp.consular.go.th/
 • เอกสารที่คนไทยต้องใช้สำหรับการเดินทางเข้าไทยตั้งแต่ 1 พ.ย.ได้แก่
  • QR Code ที่ได้รับจากระบบลงทะเบียน Thailand Pass (จะไม่ใช้ COE อีกต่อไป)
  • หลักฐานยืนยันการจองโรงแรมตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • หลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดส (ยกเว้นผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน และจะกักตัวที่โรงแรมAQ)
  • ผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR อายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง (ผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน และจะกักตัวที่โรงแรมAQ ไม่ต้องใช้ผลตรวจโควิด-19)
  • ไม่ต้องใช้ประกันสุขภาพ (ยกเว้นชาวต่างชาติ)

 

 • รายชื่อประเทศ/พื้นที่ที่ได้รับการยกเว้นการกักตัว

eligible_list_for_EQ_TH_as_of__31_OCT

 

 

 

ทั้งนี้ เงื่อนไขข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลง กรุณาติดตามข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และแหล่งข่าวอื่นที่เชื่อถือได้ 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ