National Anthem of Qatar

National Anthem of Qatar

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 Nov 2012

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 Nov 2022

| 30,657 view

 

National Anthem of Qatar
Arabic Lyrics

Al-Salam Al-Amiri
Qasaman, qasaman, qasaman biman rafa' as-seme' 
Qasaman biman nashraz.- z.iye' 
Qat.arun satbaqa x.auratan 
Tasmu birux.i l-aufie'

Siru' 'ala nuhaj il-'u 
wa'la z.ia' il 'anbiya' 
Qat.arun biqalbi sirat 
'azul 'amjaad ul-'iba

Qat.arun ir-rajil al-'awain 
X.aumatnu yaum al-inda' 
Wax.amaymun yaum as-salam 
Jawarix.a yaum al-fida'a 
2x

Qasaman, qasaman, qasaman biman rafa' as-seme' 
Qasaman biman nashraz- z.iye' 
Qat.arun satbaqa x.aratan 
Tasmu biruxi l-aufi'e

--------------------------------------------------------------

 English Translation

The Peace for the Anthem
Swearing by God who erected the sky
Swearing by God who spread the light
Qatar will always be free
Sublimed by the souls of the sinceres
Procede thou on the manners of the ascendants
And advance on Prophet's guidance
In my heart,
Qatar is an epic of glory and dignity
Qatar is land of the early men
Who protect us at time of distress,
Doves they can be at times of peace, 
Warriors they are at times of sacrifice

Lyrics by: Sheikh Mubarak bin Saïf al-Thani      Music by: Abdul Aziz Nasser Obaidan

 


 

Qatar
"Al-Salam Al-Amiri" (The Peace for the Anthem)

Words by: Sheikh Mubarak bin Saïf al-Thani
Music by: Abdul Aziz Nasser Obaidan
Adopted: 1996

The new anthem of Qatar was adopted on December 7, 1996, upon the accession to the throne of H.H. the Emir Sheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani. The Anthem starts by an oath. The first part of the Anthem urges citizens of Qatar to remain committed to tread the path of their forefathers, who were honorable, respectable, knowledgeable, religious, empowered by wisdom and vision, and to follow the guidance of the prophets and their preaching about righteousness, good deads and beauty. In the second and last part, the Anthem affirms that the Qatari men of today are defenders of its land and dignity, they are descendents of the ancestors who defended it in the past and registered glorious annals of history in words that shine. The Anthem closes by reaffirming that Qatar will remain free, dignified, glorious and noble hovering high by the souls of the faithful and sincere.