ประกาศสถานเอกอัครราชทูต

รายการเกี่ยวกับจำนวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสินการออกเสียงลงคะแนน

30 เม.ย. 2566

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมด้านการกงสุล (ตั้งแต่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

23 มี.ค. 2566

ประกาศเรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

23 มี.ค. 2566

ประกาศวันหยุดเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

27 ธ.ค. 2565

เวลาทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา

26 ธ.ค. 2565

PHUKET SANDBOX FROM 1 JULY 2021

25 มิ.ย. 2564