***สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา จะหยุดทำการในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง***    <<<ประกาศวันหยุดสถานเอกอัครราชทูตประจำปี ๒๕๖๕>>>    <<<ขอความร่วมมือลงทะเบียนคนไทยในกาตาร์ คลิกที่นี่>>>

ไม่พบข้อมูล
ข่าวเด่น / สารจากเอกอัครราชทูต ดูทั้งหมด
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา พบปะนักเรียนนักศึกษาไทยในกาตาร์
เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่นักเรียนนักศึกษาไทยในกาตาร์ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเป็นโอกาสที่นายณัฐพล ขันธหิรัญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ได้พบปะและต้อนรับนักเรียนนักศึกษาไทยในกาตาร์ทั้งกลุ่มที่มาใหม่และศึกษาในกาตาร์แล้ว ร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
ดูทั้งหมด
กิจกรรมดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวสารนิเทศ/ประกาศดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศวันหยุด/เวลาทำการดูทั้งหมด

2 ส.ค. 2565

ประกาศวันหยุดในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

28 มิ.ย. 2565

ประกาศวันหยุดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

25 พ.ค. 2565

ประกาศวันหยุดในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

5 เม.ย. 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเวลาทำการช่วงเทศกาลรอมฎอน พ.ศ. ๒๕๖๕

21 ม.ค. 2565

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันและเวลาให้บริการฝ่ายกงสุลตั้งแต่วันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๕

8 ม.ค. 2565

ประกาศหยุดทำการระหว่างวันที่ 9 - 13 ม.ค. 2565
ดูทั้งหมด

Contact

P.O. Box 22474, Doha, State of Qatar
Tel.  +974 4493 4432, +974 4493 4426 (ext. 20 , 12 , 13 , 21)
Fax. +974 4493 0514
 
บริการหนังสือเดินทางและนิติกรณ์ :อาทิตย์ - พฤหัสบดี ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
 
Visa Services : Sunday-Thursday 09.00-12.00 hrs. (Apply only) and 14.00-15.00 hrs. (Pick up only) 
 
Legalization : Sunday-Thursday 09.00-12.00 hrs. and 14.00-15.00 hrs.