สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา (Doha)

รายละเอียดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา


(Doha)

ที่ตั้ง

Villa 1, Zone 63, St. 941, Westbay Area, Doha, State of Qatar P.O.Box: 22474, Doha, State of Qatar​

เบอร์ติดต่อ

(974) 4493-4426,4493-4432 VOIP: 522501,522504

แฟ็กซ์

(974) 4493-0514

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)

-

Counsellor
(Counsellor)

-

First Secretary
(First Secretary)

- นางสาวกวิศรา สุกุมลจันทร์
(MISS KAWISARA SUKUMOLCHAN)

Second Secretary
(Second Secretary)

- นางเพลินพิศ พงษ์พันธุ์
(MRS. PLOENPIT PHONGPHAN)

Third Secretary
(Third Secretary)

- นางสาวญาณิศา ถนอมรอด
(MISS YANISA THANOMROD)

- นายแทนพงศ์ วงศ์บุญเกิด
(MR. TANPONG WONGBOONGIRD)