สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา (Doha)

รายละเอียดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา


(Doha)

ที่ตั้ง

Villa 1, Zone 63, St. 941, Westbay Area, Doha, State of Qatar P.O.Box: 22474, Doha, State of Qatar​

เบอร์ติดต่อ

(974) 4493-4426,4493-4432 VOIP: 522501,522504

แฟ็กซ์

(974) 4493-0514

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)

- นายณัฐพล ขันธหิรัญ
(MR. NATHAPOL KHANTAHIRAN)

Counsellor
(Counsellor)

- นางสาวบัณรสี กออนันตกูล
(MISS BANARASI KOANANTAKUL)

First Secretary
(First Secretary)

- นางสาวสรินดา มั่นเจริญศิริ
(MISS SARINDA MUNCHAREANSIRI)

- นางสาวกวิศรา สุกุมลจันทร์
(MISS KAWISARA SUKUMOLCHAN)

Second Secretary
(Second Secretary)

- นางภาณี เลิศสกุลเจริญ
(MRS. PANEE LERTSAKULCHAROEN)