การจัดงาน Thai Bazaar (ตลาดไทย) 2022 ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา

การจัดงาน Thai Bazaar (ตลาดไทย) 2022 ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 มี.ค. 2565

| 5,949 view

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ร่วมกับโรงเรียนสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยวันศุกร์ในกาตาร์ จัดงาน Thai Bazaar (ตลาดไทย) 2022 ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนไทยและร้านอาหารไทยเข้าร่วมออกร้านขายอาหาร เครื่องดื่ม อาหารแห้ง เสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย โดยมีชุมชนไทย ร้านอาหารไทยและโรงแรมไทยในกาตาร์จำนวน ๒๐ ร้าน เข้าร่วมงาน และสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดซุ้มสาธิตการแกะสลักผักผลไม้และการแกะสลักสบู่เข้าร่วมแสดงในงานด้วย ซึ่งการจัดงาน Thai Bazaar (ตลาดไทย) 2022 ได้รับความสนใจอย่างมาก มีผู้สนใจทั้งคณะทูตานุทูต ชุมชนไทย ชาวกาตาร์และชาวต่างชาติในกาตาร์ที่ชื่นชอบอาหารไทยและวัฒนธรรมไทยเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งกว่า ๓๐๐ คน ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุขของกาตาร์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในกาตาร์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ