ประกาศวันหยุดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ประจำปี ๒๕๖๕

ประกาศวันหยุดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 2,508 view

Holiday_Announcement_2022

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ