สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 มิ.ย. 2565

| 67 view

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนายณัฐพล ขันธหิรัญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา เป็นประธาน วางพานพุ่ม เปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยคู่สมรสเข้าร่วมพิธี จากนั้น เอกอัครราชทูตฯนำผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ