สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา จัดงานเลี้ยงละศีลอดสำหรับนักเรียนและนักศึกษาไทยในกาตาร์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา จัดงานเลี้ยงละศีลอดสำหรับนักเรียนและนักศึกษาไทยในกาตาร์

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 เม.ย. 2565

| 5,804 view

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ นายณัฐพล ขันธหิรัญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงละศีลอด (Iftar) ในช่วงเทศกาลรอมฎอนสำหรับนักเรียนและนักศึกษาไทยในกาตาร์ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมประมาณ ๔๐ คน โดยในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้สอบถามชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนไทยและหารือแนวทางการจัดกิจกรรมร่วมกับชมรมนักศึกษาไทยในกาตาร์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ