สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา จัดโครงการแนะแนวการศึกษาและพัฒนาศักยภาพนักเรียนไทยมุสลิม ในกาตาร์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา จัดโครงการแนะแนวการศึกษาและพัฒนาศักยภาพนักเรียนไทยมุสลิม ในกาตาร์

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 มี.ค. 2565

| 5,799 view

     เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา จัดโครงการแนะแนวการศึกษาและพัฒนาศักยภาพนักเรียนไทยมุสลิมในกาตาร์ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนไทยมุสลิมซึ่งศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียน Al-Mahaad Addeeni Secondary School for Boys โดยทั้งหมดเป็นนักเรียนที่ได้รับทุนจากกระทรวงศาสนสมบัติและกิจการอิสลามมาศึกษาต่อที่ประเทศกาตาร์ โดยในช่วงเช้าเป็นการจัดกิจกรรมพบปะกับรุ่นพี่นักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยกาตาร์ และการบรรยายในหัวข้อ "เปิดเส้นทางระดับอุดมศึกษา เตรียมความพร้อมสู่ (อาชีพใน) อนาคต" และในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายในห้วข้อ "เส้นทางชีวิตนักการทูต" โดยนางสาวบัณรสี กออนันตกูล อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา และการบรรยายหัวข้อ "การใช้ชีวิตในต่างประเทศและการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในสังคมพหุวัฒนธรรม" โดย ดร. สวนิต วัฒนศักดากุล รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาระบบสารสนเทศ (Information Systems) มหาวิทยาลัย Carnegie Mellon University in Qatar  ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาและใช้ชีวิตในต่างประเทศ อีกทั้งเป็นประโยชน์สำหรับการวางแผนอนาคต โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๓ คน                    

     ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำคณะนักเรียนไปเยี่ยมชมและฟังการบรรยายจาก บริษัท Baladna Food Industries W.L.L. ผู้ผลิตฟาร์มโคนมและผลิตภัณฑ์จากนมรายใหญ่ที่สุดในกาตาร์ ซึ่งปัจจุบันมีส่วนแบ่งตลาดในผลิตภัณฑ์นมของกาตาร์ร้อยละ ๘๕ ของผลิตภัณฑ์นมในประเทศ โดยบริษัท Baladna ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๗ และเริ่มนำเข้าวัวจากต่างประเทศเพื่อพัฒนาการทำปศุสัตว์แบบพึ่งพาตนเองภายหลังกาตาร์ถูกคว่ำบาตรจากกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับและอียิปต์เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการทำปศุสัตว์ที่ทันสมัยและเหมาะกับสภาพภูมิอากาศที่ร้อนจัดในตะวันออกกลาง ส่งผลให้กิจการของบริษัทขยายตัวอย่างรวดเร็วและปัจจุบันผลิตสินค้าได้กว่า ๑๕๐ รายการ อาทิ นมพาสเจอร์ไรซ์ นมเปรี้ยว โยเกิร์ต ชีส และผลิตภัณฑ์จากนมอื่น ๆ และมีการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ อาทิ โอมาน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย นอกจากนี้ นักเรียนไทยในกาตาร์ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างความสามัคคีที่ Baladna Park และ Doha Quest ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการดังกล่าวด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ