สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา นำคณะนักเรียนไทยในกาตาร์เยี่ยมชมสนามฟุตบอล FIFA World Cup 2022

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา นำคณะนักเรียนไทยในกาตาร์เยี่ยมชมสนามฟุตบอล FIFA World Cup 2022

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 มี.ค. 2565

| 5,805 view

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ นายณัฐพล ขันธหิรัญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ นำคณะนักเรียนไทยในกาตาร์ ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนไทยมุสลิมที่ได้รับทุนระดับมัธยมศึกษาจากรัฐบาลกาตาร์และนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกาตาร์ เดินทางไปเยี่ยมชมสนามฟุตบอล Ahmed Bin Ali Stadium ๑ ใน ๘ สนามฟุตบอลที่จะใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลก ระหว่างวันที่ ๒๑พฤศจิกายน – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่กาตาร์ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ประเทศในตะวันออกกลางจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกและถือเป็นความภาคภูมิใจของกาตาร์ โดยคณะนักเรียนไทยได้รับฟังการบรรยายสรุปจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบและการก่อสร้างสนามฟุตบอลซึ่งใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมของกาตาร์ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน หรือ National Vision 2030 ของกาตาร์

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ที่อำนวยความสะดวกให้คณะนักเรียนไทยเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ