แบบรายงานตัวสำหรับคนไทยในกาตาร์

แบบรายงานตัวสำหรับคนไทยในกาตาร์

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 มี.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ก.พ. 2566

| 6,645 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ขอความร่วมมือคนไทยในกาตาร์กรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารประจำตัวที่เกี่ยวข้อง และมอบให้กับสถานเอกอัครราชทูตฯ ใช้ปรับข้อมูลบัญชีรายชื่อคนไทยในกาตาร์ทั้งหมดให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงาน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในอนาคต

โดยสามารถลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศได้ที่  https://forms.gle/zAgoViAnBicWqwvo8

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่าน