คำแนะนำด้านสุขภาพสำหรับผู้เดินทางมาชมฟุตบอลโลกที่กาตาร์

คำแนะนำด้านสุขภาพสำหรับผู้เดินทางมาชมฟุตบอลโลกที่กาตาร์

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 พ.ย. 2565

| 320 view

คำแนะนำด้านสุขภาพสำหรับผู้เดินทางมาชมฟุตบอลโลกที่กาตาร์

Ambulance_image

 คำแนะนำก่อนการเดินทาง

   กระทรวงสาธารณสุขกาตาร์ออกประกาศคำแนะนำด้านสุขภาพก่อนการเดินทางสำหรับผู้เดินทางเข้ากาตาร์เพื่อชมการแข่งขันฟุตบอลโลก ดังนี้

 • ผู้เดินทางควรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือรับวัคซีนเข็มกระตุ้น (booster dose) ก่อนเดินทาง
 • ผู้เดินทางควรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ก่อนเดินทาง
 • ผู้เดินทางควรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี (รวมถึงการตรวจสุขภาพฟัน) ภายใน 6 สัปดาห์ก่อนเดินทางเข้ากาตาร์เพื่อตรวจหาว่ามีโรคประจำตัวหรือปัญหาสุขภาพใดหรือไม่
 • ควรนำยารักษาโรคประจำตัวที่จำเป็นต้องใช้มาให้เพียงพอ โดยมีเอกสารใบรับรองแพทย์ระบุความจำเป็นและชื่อตัวยาที่ต้องใช้
 • ควรทราบกรุ๊ปเลือดของตนเองและเขียนไว้ในเอกสารโดยพกเก็บไว้กับเอกสารข้อมูลสุขภาพอื่น ๆ
 • ผู้เดินทางที่สวมแว่นตาควรนำแว่นสายตาอย่างน้อย 2 อันติดตัวมาด้วย เผื่อกรณีอันใดอันหนึ่งสูญหายหรือเสียหาย
 • สภาพอากาศในกาตาร์ช่วงเดือน พ.ย. - ธ.ค. อยู่ระหว่าง 30 องศาเซลเซียสในเวลากลางวัน และอาจลดต่ำลงกว่า 15 องศาเซลเซียสในเวลากลางคืน จึงแนะนำให้เตรียมเครื่องแต่งกายที่เหมาะสม
 • ผู้ป่วยที่มีอาการโรคหอบหืด ควรนำยาแก้หอบหืดติดตัวมาด้วย
 • หากท่านมีแผนจะเดินทางท่องเที่ยวและทำกิจกรรมผจญภัยต่าง ๆ โปรดแต่งกายให้เหมาะสมสำหรับกิจกรรมนั้น ๆ และสวมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยทุกครั้ง เช่น หมวกกันน็อคหรือเสื้อชูชีพ
 • ผู้เดินทางที่มีโรคประจำตัวซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลพิเศษเฉพาะทาง (เช่น ผู้ป่วยที่ต้องฟอกไต) แนะนำให้ติดต่อกระทรวงสาธารณสุขก่อนเดินทางมากาตาร์ เพื่อยื่นข้อมูลประวัติทางการแพทย์และความจำเป็นในการรักษา โดยสามารถติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข +974 4406 9963 (โทรจากต่างประเทศ) หรือ 16000 (โทรจากกาตาร์)
 • ผู้เดินทางควรทำประกันการเดินทางที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ

การบริการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลในกาตาร์

1. กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน

    ติดต่อ HOTLINE หมายเลข 999 เพื่อเรียกรถพยาบาล (เปิดตลอด 24 ชม.)

2. กรณีเจ็บป่วยเร่งด่วนที่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต

    ผู้เดินทางที่มีอาการเจ็บป่วยเร่งด่วนที่ไม่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต (เช่น บาดแผลไฟไหม้เล็กน้อย ข้อเท้าแพลง ปวดหูหรือปวดศีรษะรุนแรง ไข้สูง ภาวะขาดน้ำและเวียนศีรษะ) สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนในกาตาร์ โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า (walk-in) ได้ตลอด 24 ชม. 

    2.1 สถานพยาบาลของรัฐ

          กรณีเจ็บป่วยเร่งด่วนฉุกเฉิน ผู้เดินทางที่ถือบัตร Hayya Card สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่สถานพยาบาลของรัฐ 4 แห่งในเครือโรงพยาบาลฮาหมัด (Hamad Medical Corporation - HMC) ตลอดช่วงการแข่งขัน โดยต้องแสดงบัตร Hayya Card ต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับบริการ รายชื่อสถานพยาบาล ดังนี้

 • Aisha bint Hamad Al Attiyah Hospital
 • Al Wakra Hospital
 • Hamad General Hospital
 • Hazm Mebaireek General Hospital

*ทั้งนี้ หากเป็นกรณีเจ็บป่วยทั่วไปที่ไม่ฉุกเฉินหรือไม่เร่งด่วน ผู้ป่วยจะต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลดัวยตนเอง

    2.2 สถานพยาบาลของเอกชน

         กาตาร์มีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งที่สามารถรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินได้ ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขกาตาร์แนะนำว่า แฟนบอลที่ทำประกันสุขภาพรวมอยู่ในประกันการเดินทางควรตรวจสอบกับโรงพยาบาลเอกชนต่าง ๆ โดยตรงเกี่ยวกับข้อกำหนดในการชำระค่ารักษาพยาบาล

          รายชื่อโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนที่มีแผนกฉุกเฉินรองรับผู้ป่วยเร่งด่วนมีดังนี้

               Al Emadi Hospital

               Doha Clinic Hospital

               Al Ahli Hospital

               Naseem Al Rabeeh Medical Center

               Queen Hospital

               Turkish Hospital

                Rayhan Medical Complex

                Dr. Moopen's Aster Hospital

                Sidra Medicine

                West Bay Medicare

                AL Wakra Clinics & Urgent Care Unit

                Al Emadi Hospital Clinics – North W.L.L

                Aman Hospital

                Alfardan Medical with Northwestern Medicine

                Future Medical Center

    2.3 ผู้ป่วยเด็ก

          โรงพยาบาลในกาตาร์ทั้งรัฐและเอกชนส่วนใหญ่มีแผนกกุมารเวช อย่างไรก็ดี กระทรวงสาธารณสุขกาตาร์แนะนำว่า กรณีเด็กเจ็บป่วยฉุกเฉิน แนะนำให้ติดต่อไปยัง ศูนยการแพทย์ฉุกเฉินแผนกกุมารเวชของโรงพยาบาลฮาหมัด (HMC Pediatric Emergency Centres - PECs) หรือ Sidra Medicine โดยมีศูนย์ PEC ที่ให้บริการหลายแห่ง ดังนี้​PEC Al Sadd (ศูนย์หลัก)

 • PEC Al Rayaan
 • PEC Al Shamal
 • PEC Al Daayen
 • PEC Airport

3. สนามฟุตบอล แฟนโซน แฟนเฟสติวัล และหมู่บ้านที่พักสำหรับแฟนบอล

    กระทรวงสาธารณสุขกาตาร์ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำอยู่ในสนามฟุตบอล แฟนโซน แฟนเฟสติวัล และหมู่บ้านที่พักสำหรับแฟนบอล เพื่อให้ความช่วยเหลือกรณีเหตุเร่งด่วนทางการแพทย์ ตามจุดต่าง ๆ ดังนี้

    3.1 สนามฟุตบอลทั้ง 8 แห่งได้แก่

 • Al Bayt Stadium (อัลเบท สเตเดียม)
 • Lusail Stadium (ลูเซล สเตเดียม)
 • Stadium 974 (สเตเดียม 974)
 • Al Thumama Stadium (อัล ธูมามา สเตเดียม)
 • Al Janoub Stadium (อัล จานู้บ สเตเดียม)
 • Khalifa International Stadium (คาลิฟา อินเตอร์เนชั่นนอล สเตเดียม)
 • Education City Stadium (เอดูเคชั่น ซิตี้ สเตเดียม)
 • Ahmad Bin Ali Stadium (อะหมัด บิน อาลี สเตเดียม)

    3.2 คลินิกรักษาพยาบาลบริเวณแฟนโซน (เปิดให้บริการตามเวลาทำการของแต่ละสถานที่) ดังนี้

 • FIFA Fan Festival
 • ​Corniche
 • Al Khor Fan Zone
 • Industrial Area fan Zone

    3.3 คลีนิกรักษาพยาบาลประจำหมู่บ้านที่พักสำหรับแฟนบอล (เปิดตลอด 24 ชม)

 • Barwa Madinatna Fan Village
 • Barahat Al Janoub Fan Village
 • Doha Port Grand Terminal – สำหรับแฟนบอลที่เข้าพักเรือสำราญ

4. หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนทางการแพทย์

     สายด่วน 999 กรณีฉุกเฉินเพื่อเรียกรถพยาบาล

     สายด่วนสุขภาพ หมายเลข 16000 (เลือกภาษาแล้วกด 3) สำหรับกรณีเจ็บป่วยเร่งด่วนที่ไม่อันตรายถึงแก่ชีวิต (รวมถึงปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต) เปิดให้บริการตั้งแต่ 8.00 - 15.00 น. วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี

5. ร้านขายยาในกาตาร์

    นอกจากร้านขายยาในสถานพยาบาลแล้ว กาตาร์มีร้านขายยาจำนวนมากตามจุดต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสามารถหาซื้อยารักษาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย (เช่น หวัด ภูมิแพ้ ผื่นคัน และอาการปวดที่ไม่รุนแรง) และร้านขายยาหลายแห่งมีบริการส่งถึงที่ รายชื่อร้านขายยาในกาตาร์ สามารถดูข้อมูลได้จากลิ้งค์ รายชื่อร้านขายยาในกาตาร์คลิกที่นี่