มาตรการเข้ากาตาร์สำหรับคนไทย ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2565

มาตรการเข้ากาตาร์สำหรับคนไทย ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 มิ.ย. 2566

| 15,272 view
กาตาร์ปรับมาตรการการเข้ากาตาร์เพื่อการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2565 
 
1. ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย 🇹🇭 สามารถเข้ากาตาร์โดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า (Visa-free-entry /Visa-on-Arrival) และไม่มีค่าธรรมเนียม
 
2. ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย 🇹🇭 ที่เดินทางเข้ากาตาร์ด้วย Visa-on-Arrival จะต้องสำรองห้องพักตลอดระยะเวลาพำนักในกาตาร์ผ่านเว็บไซต์ Discover Qatar เท่านั้น คลิกที่นี่ 
 
3. ระยะพำนักในกาตาร์ได้ 30 วัน หากอยู่เกินกำหนดค่าปรับวันละ 200 กาตาร์ริยาล ทั้งนี้ ระยะเวลาที่พำนักในกาตาร์ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานกาตาร์ได้
ข้อพึงทราบ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถแทรกแซงการพิจารณาอนุญาตให้เข้าเมืองของฝ่ายกาตาร์ได้
 
เอกสารประกอบการเข้ากาตาร์ดังนี้
1) หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
2) ตั๋วเดินทางไป-กลับ
3) เอกสารยืนยันการจองโรงแรมที่พักระหว่างพำนักในกาตาร์ซึ่งต้องจองที่พักผ่าน Discover Qatar เท่านั้น (ไม่สามารถจองที่พักผ่านช่องทางอื่นได้)
4) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ที่เดินทางเข้ากาตาร์จะต้องแสดงเอกสารประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในกาตาร์ที่คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน โดยระยะเวลาคุ้มครองของประกันสุขภาพจะต้องครอบคลุมระยะเวลาที่พำนักในกาตาร์ (กรณีวีซ่าประเภทอื่นเมื่อยื่นขอวีซ่าที่กระทรวงมหาไทยกาตาร์หรือผ่านแอพลิเคชัน Metrash2 ระบบจะขอให้ยื่นเอกสารประกันสุขภาพเช่นเดียวกัน) 
     
โดยจัดซื้อประกันจากบริษัทประกันของกาตาร์ที่กระทรวงสาธารสุขกาตาร์รับรองเท่านั้นซึ่งสามารถซื้อได้ที่ https://www.moph.gov.qa/english/derpartments/policyaffairs/hfid/hirs/insurancecompanies/Pages/default.aspx 
ข้อมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพของกาตาร์ที่
 
 
‼️ข้อควรทราบ‼️ การเข้ากาตาร์ด้วยวีซ่าท่องเที่ยว (Visa on Arrival) เพื่อลักลอบทำงานหรือค้าประเวณี ถือเป็นการเข้าเมืองที่ผิดกฎหมาย หากถูกจับได้จะถูกเนรเทศ ไม่สามารถเดินทางเข้ากาตาร์ได้อีกตลอดชีวิตและต้องรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินกลับประเทศไทยด้วยตนเอง
 
 

Qatar_Entry_Policy__for_TH_as_of_30012023
 

 

ในกรณีที่ประสงค์จะเดินทางเข้าเมือง กรณีแวะเปลี่ยนเครื่องบิน (transit) ที่ท่าอากาศยาน Hamad International กรุงโดฮา รัฐกาตาร์   

การเข้ากาตาร์เพื่อการท่องเที่ยวจะเป็นไปตามเงื่อนไขการเข้ากาตาร์ด้วย Visa on Arrival (Visa Free-entry) ตามข้อมูลด้านบน โดยผู้เดินทางเข้ากาตาร์มีความจำเป็นจะต้องจองโรงแรมผ่าน Discover Qatar โดยสามารถเลือกการจอง โรงแรมและชำระเงินแล้วในรูปแบบของโรงแรม Stopover (https://www.discoverqatar.qa/stopover-booking ) หรือโรงแรมสำหรับ Visa on Arrival (https://www.discoverqatar.qa/mandatory-hotels-for-visa-on-arrival) และต้องซื้อประกันของทางกาตาร์เท่านั้น (https://www.moph.gov.qa/english/derpartments/policyaffairs/hfid/hirs/insurancecompanies/Pages/default.aspx

ในกรณีซื้อแพคเกจ transit tour จากเว็บไซต์ Discover Qatar จะท่องเที่ยวได้ตามแพคเกจทัวร์เท่านั้น ไม่สามารถท่องเที่ยวเองได้ และจะเป็นการเดินทางจากท่าอากาศยาน-สถานที่ท่องเที่ยว-ท่าอากาศยาน ทั้งนี้ การอนุญาตให้เดินทางเข้ากาตาร์ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของกาตาร์

 

  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ