วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 มิ.ย. 2565

Villa 1, Zone 63, St. 941,
Westbay Area, Doha, State of Qatar

P.O.Box: 22474, Doha,
State of Qatar​

Tel : +974 4493 4432, +974 4493 4426 (ext. 20 , 12 , 13 , 21)
Fax : +974 4493-0514
Email : [email protected] / [email protected] 
Website : https://doha.thaiembassy.org/

*** Location of the Royal Thai Embassy, Doha ***