ประกาศเปลี่ยนแปลงวันและเวลาให้บริการฝ่ายกงสุลตั้งแต่วันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๕

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันและเวลาให้บริการฝ่ายกงสุลตั้งแต่วันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 มิ.ย. 2565

| 2,382 view

Announcement_Change_service_hours

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ