ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเวลาทำการช่วงเทศกาลรอมฎอน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเวลาทำการช่วงเทศกาลรอมฎอน พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 เม.ย. 2565

| 2,489 view

Ramdan2022th