อาจารย์ชาวไทยจากมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอนในกาตาร์ก่อตั้งสมาคมระบบสารสนเทศแห่งแรกในประเทศไทย

อาจารย์ชาวไทยจากมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอนในกาตาร์ก่อตั้งสมาคมระบบสารสนเทศแห่งแรกในประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 มิ.ย. 2565

| 2,490 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับความสำเร็จของ ดร. สวนิต วัฒนศักดากุล อาจารย์ชาวไทยซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย Carnegie Mellon ในกาตาร์ (CMU-Q) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในเครือของ Qatar Foundation โดย ดร. สวนิต วัฒนศักดากุล เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งสมาคมระบบสารสนเทศ (Association of Information Systems - AIS) ระดับชาติแห่งแรกในประเทศไทย (AIS Thailand Chapter) และปัจจุบันยังได้รับเลือกตั้งจากคณาจารย์และเครือข่ายนักวิจัยและนักวิชาการด้านสารสนเทศให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมระบบสารสนเทศในกาตาร์ (AIS Qatar Chapter)  โดย ดร. สวนิต วัฒนศักดากุล นับเป็นอาจารย์ชาวไทยคนแรกในกาตาร์ที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ