ASEAN Flag Raising Day 2017

ASEAN Flag Raising Day 2017

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2560

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3,777 view

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนในกรุงโดฮา (ASEAN Committee in Doha หรือ ACD) ได้เป็นเจ้าภาพจัดพิธีเชิญธงอาเซียนขึ้นสู่ยอดเสาเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ