สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ส.ค. 2565

| 531 view

          เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนายณัฐพล ขันธหิรัญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยคู่สมรสเข้าร่วมพิธี จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ นำผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล

          ในโอกาสนี้ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายณัฐพล ขันธหิรัญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา พร้อมด้วยนางสาวกองกาญจน์ จิตต์รัตนจินดา ครูใหญ่โรงเรียนสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในกาตาร์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๓,๕๐๐ กาตาร์ริยาล ให้แก่ Qatar Charity เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมสาธารณกุศลขององค์กรในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสงครามและภัยพิบัติ โดยเงินบริจาคดังกล่าวเป็นเงินบริจาคจากชุมชนไทยและรายได้จากการจัดงานตลาดไทย (Thai Bazaar) ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับโรงเรียนสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในกาตาร์และชุมชนไทยในกาตาร์ร่วมกันจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยการมอบเงินบริจาคในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณกุศลของชุมชนไทยในกาตาร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จ   พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

          ทั้งนี้ Qatar Charity เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไรระดับนานาชาติที่จัดตั้งขึ้นโดยกาตาร์มีพันธกิจในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประเทศต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยสงครามและการสู้รบ ภัยธรรมชาติและความขัดแย้งอื่น ๆ โดยมุ่งให้ความช่วยเหลือใน ๕ เสาหลัก คือ การให้ความคุ้มครองแก่เด็กและครอบครัว การปกป้องผู้ลี้ภัยและผู้ผลัดถิ่น การพัฒนาอย่างยั่งยืน การส่งเสริมสังคมความสมานฉันท์ และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ผ่านโครงการการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่าง ๆ อาทิ การสนับสนุนสวัสดิการให้แก่ประชาชนที่ยากไร้ การให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน การส่งเสริมโภชนาการและสุขอนามัย และโครงการด้านเศรษฐกิจ   

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ