สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ต.ค. 2565

| 199 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และคู่สมรส เข้าร่วมพิธี ในโอกาสนี้ นายณัฐพล ขันธหิรัญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา เป็นประธานวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และนำผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพร้อมกัน จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ พร้อมผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา ๕๗ วินาที

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ