คณะกรรมการอาเซียนกรุงโดฮาร่วมกับ DEAP Qatar จัดกิจกรรมเก็บขยะ ณ Singing Sand Dune ในช่วง Qatar Sustainability Week 2022

คณะกรรมการอาเซียนกรุงโดฮาร่วมกับ DEAP Qatar จัดกิจกรรมเก็บขยะ ณ Singing Sand Dune ในช่วง Qatar Sustainability Week 2022

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ต.ค. 2565

| 190 view

เมื่อวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๕ คณะกรรมการอาเซียนกรุงโดฮาร่วมกับ Doha Environmental Actions Project (DEAP) กาตาร์ จัดกิจกรรมเก็บขยะ ณ Singing Sand Dune ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงโดฮาไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ๔๐ กิโลเมตร โดยมีเอกอัครราชทูตฯ ประเทศอาเซียนในกาตาร์พร้อมคู่สมรส จาก ๖ ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทยและเวียดนาม และอุปทูตฯ ฟิลิปปินส์ พร้อมด้วยคณะทูตอาเซียน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและครอบครัว รวมถึงชุมชนอาเซียนในกาตาร์และอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ๑๓๕ คน โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ Qatar Sustainability Week ซึ่งเป็นแคมเปญระดับชาติของกาตาร์ที่จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการลดปริมาณขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นเวลา ๑ สัปดาห์ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๕

 

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการอาเซียนกรุงโดฮาสอดคล้องกับหลักการของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่มีหัวใจสำคัญ คือ ความมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสำนักงานเทศบาลเขต Al Wakrah และ DEAP Qatar ซึ่งเป็นกลุ่มอาสาสมัครที่จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดและทะเลทรายและรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เพื่อลดขยะพลาสติก

 

QSW_2022_logo

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ