เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา พบหารือและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์แผนไทยและอาหรับจากผู้แทน Zulal Wellness Resort by Chiva-Som

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา พบหารือและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์แผนไทยและอาหรับจากผู้แทน Zulal Wellness Resort by Chiva-Som

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ต.ค. 2565

| 126 view

เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๕ นายณัฐพล ขันธหิรัญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา พบหารือและรับฟังการบรรยายสรุป เกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์แผนไทยและอาหรับและการให้บริการด้านสุขภาพจากผู้แทน Zulal Wellness Resort by Chiva-Som นำโดย Ms. Sandie Johannessen, Health and Wellness Director ของ Zulal Wellness Resort by Chiva-Som ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท Msheireb Properties ของกาตาร์ กับ ชีวาศรม ซึ่งเป็นรีสอร์ทเพื่อสุขภาพระดับโลกของไทย Zulal Wellness Resort by Chiva-Som เปิดให้บริการที่กาตาร์เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๕ โดยเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการนำศาสตร์การดูแลสุขภาพของชาวอาหรับและอิสลามแบบดั้งเดิม (Traditional Arabic & Islamic Medicine - TAIM) มาผสมผสานกับการแพทย์แผนตะวันออกและการแพทย์แผนไทย ซึ่งสืบทอดกันมายาวนานนับตั้งแต่ยุคการค้าและการเผยแพร่วัฒนธรรมตามเส้นทางสายไหม การเปิดตัวของ Zulal Wellness Resort by Chiva-Som ซึ่งใช้ศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามแนวทางแพทย์แผนไทย รวมถึงการต้อนรับและการให้บริการแบบไทย นับเป็นการตอกย้ำศักยภาพของไทยในการเป็นผู้นำระดับโลกด้านการให้บริการทางการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมทั้งการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ