การทำงานในกาตาร์

คำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับการทำงานในรัฐกาตาร์

3 ส.ค. 2564

การรับรองสัญญาจ้างงาน (Attestation of Employment Contract for Thai Workers)

8 มี.ค. 2564

ข้อมูลสิทธิประโยชน์ของแรงงานในประเทศกาตาร์

15 ก.พ. 2564

การเพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558

4 พ.ค. 2563

ประกาศค่าแรงขั้นต่ำแรงงานไทยในตะวันออกกลาง

4 พ.ค. 2563

การย้ายที่ทำการของฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี

7 มี.ค. 2556