ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง การเดินทางกลับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง การเดินทางกลับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 มี.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 6,371 view

ประกาศ_2

เอกสารประกอบ

ประกาศ_2_THAI.pdf