PHUKET SANDBOX FROM 1 JULY 2021

PHUKET SANDBOX FROM 1 JULY 2021

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 มิ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ย. 2565

| 6,171 view

Phuket_Sandbox_as_of_25_June_2021-REV

 

<<<For Arabic Version Click Here>>>

 

ผู้ประสงค์จะเดินทางเข้า Phuket Sandbox สามารถลงทะเบียนขอรับ COE ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา  08.00 น. (เวลาท้องถิ่นกาตาร์) https://coethailand.mfa.go.th/


COE Registration for travellers to Phuket Sandbox will start on 28 June 2021 at  08.00 hrs. (Qatar Local Time) via  https://coethailand.mfa.go.th/


NOTE: สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอ COE แล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ จะส่งคำขอ COE คืน เพื่อท่านจะได้ดำเนินการเตรียมเอกสารและแก้ไขข้อมูลตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. 2564 เวลา 08.00 น. (เวลากาตาร์) เป็นต้นไป (เลข 6 หลักในการเข้าระบบยังคงเป็นชุดเดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่)


In case you already submitted COE application, the Embassy will revert COE application to you and please edit your information starting on 28 June 2021 at 0800 hrs. (Qatar Local Time).  Do not re-apply COE application, your current 6-digit code is staill valid to revise your information.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

Phuket_sandbox_country_list_as_of_24_June_2021.pdf