ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมด้านการกงสุล (ตั้งแต่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมด้านการกงสุล (ตั้งแต่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป)

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ส.ค. 2565

| 141 view

Consular_Service_Fee_TH

เอกสารประกอบ

Consular_Service_Fee_TH.pdf