ระบบ Thailand Pass จะปิดรับการลงทะเบียน สำหรับการเข้าประเทศไทย แบบ Test & Go และการเข้าประเทศไทยแบบ Sandbox ยกเว้นจังหวัดภูเก็ต (เป็นการชั่วคราว) จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ระบบ Thailand Pass จะปิดรับการลงทะเบียน สำหรับการเข้าประเทศไทย แบบ Test & Go และการเข้าประเทศไทยแบบ Sandbox ยกเว้นจังหวัดภูเก็ต (เป็นการชั่วคราว) จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 6,987 view

📢 ระบบ Thailand Pass จะปิดรับการลงทะเบียน สำหรับการเข้าประเทศไทย แบบ Test & Go ทั้งหมด และการเข้าประเทศไทยแบบ Sandbox ยกเว้น จังหวัดภูเก็ต (เป็นการชั่วคราว) ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 00.00 น. (เวลา 20.00 น. วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ของกาตาร์) เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

🔺 "ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว" จะต้องปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ 🔺

 

1️⃣ คนที่ลงทะเบียนแล้วและได้รับอนุมัติสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามมาตรการที่ได้รับอนุมัติ

 

2️⃣ ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว และกำลังรอการพิจารณาขอให้รอการพิจารณา Thailand Pass QR Code หากได้รับอนุมัติจะเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามมาตรการที่ได้รับอนุมัติ

 

3️⃣ ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบการกักตัว (AQ) และรูปแบบ Sandbox ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสามารถลงทะเบียนได้ตามปกติ 

รูปแบบการกักตัว ณ สถานที่กักกัน (AQ) : ท่านจะต้องได้รับการกักกันให้ครบ 7 วัน (ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว) หรือ 10 วัน (ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน) ในโรงแรม โดยเมื่อครบแล้ว ท่านสามารถเดินทางในประเทศไทยได้อย่างอิสระ

รูปแบบ Sandbox : ท่านสามารถเดินทางได้อย่างอิสระในพื้นที่ Sandbox เป็นระยะเวลา 7 วัน โดยเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วจะต้องต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR และต้องมีผลตรวจเป็นลบก่อน ภายหลังจากอยู่ในพื้นที่ Sandbox ครบ 7 วันแล้ว ท่านจะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่นๆ ในประเทศไทยได้อย่างอิสระ

โรงแรมที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของไทยเพื่อเป็นโรงแรมกักตัว (AQ)  Alternative State Quarantine (ASQ  หรือโรงแรมมาตรฐาน SHA+  https://www.thailandsha.com/shalists/ 

 

4️⃣ ผู้ที่เดินทางที่มีกำหนดจะเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ Test & Go และ Sandbox จะต้องเข้ารับการตรวจเชื้อครั้งที่ 2 โดยวิธี RT-PCR (จากเดิม ATK) ณ สถานที่ที่ทางราชการกำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

หมายเหตุ 

เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี
 - ต้องเดินทางพร้อมผู้ปกครอง
 - ไม่ต้องได้รับวัคซีน
 - ไม่ต้องแสดงผลการตรวจโควิด-19 เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย
 - เมื่อเดินทางถึงไทยแล้ว สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยใช้น้ำลายได้

เด็กอายุ 6 – 11 ปี
 - ต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครอง
 - ไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีน
 - ต้องแสดงผลการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

เด็กอายุ 12 - 17:
 - หากได้รับวัคซีนแล้ว 1 เข็ม สามารถเดินทางเข้าไทยด้วยตนเองได้
 - หากไม่เคยได้รับวัคซีน ต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครอง
 - ต้องแสดงผลการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

 

 

new_measure_as_of_21_DEC_2021_TH.jpg

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ